Bioagro
Επιλογή γλώσσας
Entries List
Τιμές βιολογικών προϊόντων στην Γερμανία 2004-2005
Βιβλίο σχετικά με τις τιμές των βιολογικών προϊόντων στην αγορά της Γερμανίας για το 2004-2005
 
Ο κόσμος της Βιολογικής Γεωργίας - Στατιστικά στοιχεία και τάσεις για το 2005
Η σημερινή κατάσταση τηε Βιολογικής Γεωργίας παγκοσμίως. Συνοπτική περιγραφή της παγκόσμιας αγοράς για τα βιολογικά τρόφιμα και ποτά, για τα πρότυπα και τις νομοθεσίες που αφορούν την πιστοποίηση και διαπίστευση των βιολογικών προϊόντων και αναφορές σχετικά με τους τρόπους που η βιολογική γεωργία συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη.
 
Bio-markt.info Διαδικτυακό περιοδικό για το ηλεκτρονικό εμπόριο βιολογικών προϊόντων
Πληροφορίες σχετικά με βιολογικά προϊόντα που αφορούν παρασκευαστές, εμπόρους λιανικής και χονδρικής καθώς και δημοσιογράφους, οργανισμούς και πρόσφατα ενταγμένους στην βιολογική γεωργία παραγωγούς. Εκθέσεις, παρουσιάσεις, νέα, βάσεις δεδομένων και σημεία εξυπηρέτησης χρηστών περιλαμβάνονται επίσης στον δικτυακό αυτό χώρο.
 
Η εμπορία των φρούτων και οι προτιμήσεις των καταναλωτών στην Κύπρο
Εμπορία των φρούτων και οι προτιμήσεις των καταναλωτών στην Κύπρο. Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου μέσω της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και η απάλειψη των δασμών για γεωργικά προϊόντα κοινοτικής προέλευσης ασκούν πιέσεις στα κυπριακά γεωργικά προϊόντα. Ο ανταγωνισμός εντείνεται περισσότερο με αποτέλεσμα κύρια γεωργικά προϊόντα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εμπορίας. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή της συμπεριφοράς των καταναλωτών έτσι ώστε να διαφανούν οι επιπτώσεις από τη φιλελευθεροποίηση στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι κύριοι στόχοι της μελέτης ήταν: α) να καταγράψει τις προτιμήσεις σχετικά με την κατανάλωση φρούτων, β) να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες στην αλυσίδα εμπορίας, γ) να ανιχνεύσει τις επιπτώσεις της φιλελευθεροποίησης στα φρούτα και δ) να εισηγηθεί τρόπους βελτίωσης της κατάστασης. Η παρούσα έρευνα αντλεί τις χρήσιμες πληροφορίες για τις συνήθειες των καταναλωτών αναφορικά με την κατανάλωση φρούτων και τη συσχέτιση της προέλευσης των φρούτων και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών (φύλο, ηλικία, μόρφωση, εισόδημα). Επιπλέον εξετάζεται η συσχέτιση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και των κοινωνικοοικονομικών τους χαρακτηριστικών και σκιαγραφείται η υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά φρούτων. Οι κύπριοι καταναλωτές προτιμούν τα κυπριακά φρούτα έναντι των εισαγόμενων, τα χύμα έναντι των συσκευασμένων, και τα βιολογικά προϊόντα έστω και ακριβότερα. Ξοδεύουν ένα σχετικά μικρό ποσοστό από το εισόδημα τους για την αγορά φρούτων και ανησυχούν πολύ για πιθανά προβλήματα στην υγεία τους λόγω της παρουσίας υπολειμμάτων χημικών ουσιών στα φρούτα. Η εμφάνιση των φρούτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αγορά τους, ενώ η τιμή φαίνεται ότι επηρεάζει μικρότερο βαθμό την απόφαση των καταναλωτών. Δεδομένης της καθολικής σχεδόν στήριξη στα κυπριακά φρούτα συμπεραίνεται ότι τα προβλήματα εμπορίας που αντιμετωπίζουν τα κυπριακά προϊόντα οφείλονται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών, άμεσο αποτέλεσμα των οποίων είναι να παραμείνουν σημαντικές ποσότητες στην εγχώρια αγορά, η οποία αδυνατεί να τα απορροφήσει.
 
Λίστα πιστοποιημένων βιολογικών καταστημάτων
Λίστα των πιστοποιημένων από τη ΔΗΩ καταστημάτων
 
Θεσμική κατοχύρωση της αυτοτέλειας των βιολογικών αγορών
Το άρθρο αναφέρεται σε προτεινόμενες από το υπουργείο αλλαγές για τη λειτουργία και τη θεσμική κατοχύρωση των λαικών αγορών στην Ελλάδα.
 
Πιστοποιημένα κρεοπωλεία τώρα και στην Ελλάδα
Η πιστοποιήση των βιολογικών κρεοπωλείων στην Ελλάδα αποτελεί πραγματικότητα, με πρωτοβουλία του πιστοποιητικού οργανισμού ΔΗΩ. Η ΔΗΩ δημιούργησε τα πρότυπα και προχώρησε στην πιστοποίηση για τα κρεοπωλεία που εμπορεύονται αποκλειστικά βιολογικό κρέας.
 
Βιολογικά προιόντα στη Γερμανία,Εξαγωγικές ευκαιρίες σε μία ώριμη αγορά
Η ωριμότητα της γερμανικής αγοράς σε σχέση με τα βιολογικά προιόντα και οι προοπτικές βιο- εξαγωγών από την Ελλάδα στη Γερμανία αποτελεί το αντικείμενο του συγκεκριμένου άρθρου.
 
Το περιβαλλοντικό κόστος των μεταφορών τροφίμων
Πολλές φορές η μεταφορά βιολογικών τροφίμων επιφέρει τόσο μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που γεννάται το ερώτημα πόσο τα βιολογικά τρόφιμα κρατούν το οικολογικό προφίλ τους...
 
Πρότυπες λαικές αγορές βιολογικών προιόντων
Ένα από τα βασικά θέματα του νόμου 3377/2005 αφορά τη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών. Kαθιερώνεται ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας τους.
 
Ευρωπαικό Σύστημα ενημέρωσης για την εμπορία Βιολογικών Προιόντων
Το Ευρωπαικό Σύστημα Ενημέρωσης για την εμπορία βιολογικών προιόντων και αγορών είναι μία συντονισμένη ενέργεια, η οποία θα υλοποιηθεί από το 2001-2006. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων σχετικών με την παραγωγή και εμπορία σχετικά με τα βιολογικά προιόντα. Παράλληλα θα παρουσιάσει και θα καλύψει τις ανάγκες αυτών που διαμορφώνουν πολιτική, των αγροτών, των τυποποιητών καθώς και όλων των εμπλεκομένων στην εμπορία βιολογικών προιόντων.
 
Τελική αναφορά για την πληροφόρηση τη σχετική με τις διαθέσιμες προς εμπορία ποσότητες
Τελική αναφορά του προγράμματος για τα μέτρα και τις δράσεις για τη βελτίωση των διαθέσιμων προς εμπορία ποσοτήτων βιολογικών προιόντων και ευκαιρίες για την πραγματοποίησή τους.
 
ZMP-Κεντρική Υπηρεσία Αναφοράς Εμπορίας και τιμών (Γερμανία)
Το ZMP παρατηρεί και αναλύει τη γερμανική και ευρωπαική αγορά για γεωργικά, δασικά και προερχόμενα από τη βιομηχανία τροφίμων εμπορεύματα. Στόχος είναι να υπάρξει διαφάνεια για όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορία τη σχετική με τη γεωργία. Το ZMP συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διανέμει πληροφορίες σχετικές με την αγορά και τις τιμές των σημαντικών αγροτικών και δασικών προιόντων. Οι αναφορές του σκοπεύουν σε επίκαιρες πληροφορίες, σε αναλύσεις και προγνώσεις που λαμβάνουν υπόψη εκτιμήσεις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες για αναπτυσσόμενες αγορές.
 
Βιολογική Γεωργία στην Αυστρία: Ιδεαλισμός vs. ρεαλισμός της αγοράς στο κίνημα της βιολογικής γεωργίας
Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες για το κίνημα της βιολογικής γεωργίας παγκόσμια, τη φιλοσοφία και το νομικό πλαίσιο πίσω από αυτό, τη βιολογική γεωργία στην Αυστρία και τις προοπτικές που έχουν τα βιολογικά προϊόντα εκεί. Τέλος, δίνονται κάποιες εικόνες από τη γεωργία της Αυστρίας.
 
Εναλλακτικοί τρόποι εμπορείας βοδινού
Αυτό το άρθρο αναφέρει τους εναλλακτικούς τρόπους εμπορείας βοδνού για μικρούς παραγωγούς που θα επιθυμούσαν να αυξήσουν το κέρδος της παραγωγής τους.
 
Δικτυακό Μητρώο Εξαγωγών του Αμερικάνικου Συνδέσμου Εξαγωγέων Βιολογικών Προϊόντων.
Καλωσορίσατε στον κόσμο των Αμερικάνικων Βιολογικών Προϊόντων. Μέσα στο Μητρώο Εξαγωγών του Αμερικάνικου Συνδέσμου Εξαγωγέων Βιολογικών Προϊόντων θα βρείτε βιολογικά προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο USDA, συστατικά τροφών, αγροτικά εφόδια που χρησιμοποιούνται στην βιολογική παραγωγή καθώς και μεταποιητές και εμπόρους βιολογικών ρούχων, υφασμάτων και ινών. Το μητρώο εξαγωγών είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο τέτοιο ώστε να βοηθά στην αναζήτηση βιολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 
Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα
Έκθεση για την κατάσταση της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα (ξεκίνημα, ανάπτυξη, γεωγραφική κατανομή στην χώρα των μονάδων βιολογικής εκτροφής ζώων και βιολογικής καλλιέργειας, πιστοποιητικοί οργανισμοί και δράσεις τους, επιδοτήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και εμπορία). Αποτελεί μέρος προγράμματος για τη Βιολογική Γεωργία στην Ευρώπη
 
Απαιτήσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η Εθνική κατάσταση σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος και οι Οργανισμοί ή οργανώσεις καταναλωτών (κυβερνητικοί ή όχι) που έχουν επιφορτιστεί με την ασφάλεια των τροφίμων (ποιότητα τροφίμων) και με διατροφικά ζητήματα (π.χ. διατροφικές συνήθειες) των καταναλωτών. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του food - MAC μέχρι και το τέλος του Ιουλίου του 2003 και αφορούν τις εξής χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φιλανδία.
 
Βιολογική Γεωργία, επένδυση στην Ελλάδα
Έρευνα από το ΕΛΚΕ (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων) για τη Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα. Αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα καλλιεργούμενα φυτικά είδη, τις σημαντικότερες περιοχές βιολογικής καλλιέργειας της χώρας, την αγορά των βιολογικών προϊόντων και λόγους για τους οποίους καλούνται οι επιχειρηματίες (και γεωργοί) να επενδύσουν στη Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα.
 
All Organic Links
Βάση δεδομένων με πληθώρα συνδέσμων σχετικών με τη βιολογική γεωργία.
 
La Red - Caja de Herramientas
Το La Red Colombiana de Productores Comunitarios Ambientalmente Amigables είναι ένα δίκτυο μικρής κλίμακας παραγωγών της Κολομβίας οι οποίοι προσπαθούν, δουλεύοντας μαζί να βελτιώσουν τις δραστηριότητες παραγωγής τους και την πρόσβασή τους σε εθνικές και διεθνείς πράσινες αγορές.
 
Umweltjournal
Γερμανική δικτυακή εφημερίδα με κατηγορίες όπως τροφές και γεωργία, περιβάλλον και φύση, τεχνολογία, πολιτική, κλιματικές αλλαγές κ.α. Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με παγκόσμιες, περιφερειακές και τοπικές εξελίξεις στην γεωργία και το εμπόριο βιολογικών προϊόντων.
 
Η αγορά των βιολογικών προϊόντων
Σύνολο αναφορών και άρθρων σχετικά με την αγορά των Βιολογικών Προϊόντων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και στοιχεία για τις προβλέψεις της ελληνικής αγοράς που υλοποιήθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε συνεργασία με την εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
 
Στοιχεία Χρήστη
Login
Pass
Register
Διαφημιστικές Καταχωρήσεις
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_en
EFITA
Organic.Edunet survey
Απλή αναζήτηση


Advanced Search
Copyright 2005 Bio@Gro Project Consortium. Disclaimer policy.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Directorate General Information Society
En guncel en kaliteli vizyondaki 2015 filmlerini 720p kalitede kesintisiz olarak izleme imkani veriyoruz. porno